Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp


25-05-2020 - 09:02 AM
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2020.

CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2020.

CTCP Tập đoàn Cienco4 (C4G): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tổng Công ty điện lực TKV-CTCP (DTK): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2020.

CTCP Phát hành sách Tp HCM (FHS): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2020.

CTCP XNK Hàng không (ARM): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2020.

CTCP Cơ khí xăng dầu (PMS): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 17,14% (01 cổ phiếu nhận 1.714 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2020.

CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2020.

CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,29% (01 cổ phiếu nhận 529 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2020.

CTCP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO (CNN): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9,34% (01 cổ phiếu nhận 934 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2020.

CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (CE1): Ngày 3/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 12/6/2020.

CTCP Đường sắt Hải Hà (HHR): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 13,6% (01 cổ phiếu nhận 1.360 đồng). Thời gian thanh toán 17/6/2020.

CTCP Sách Đại học – Dạy nghề (HEV): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.