Kiểm tra sức mạnh tài chính của doanh nghiệp

  • Một mô hình đánh giá sức khỏe tài chính mà các quỹ đầu tư đang sử dụng.
  • Dựa trên Piotroski F Score của Giáo sư kế toán Joseph D. Piotroski của đại học stanford.
  • Mỗi công ty được đánh giá dựa trên 4 báo cáo tài chính mới nhất của nó.
  • Đã được kiểm chứng đạt tỷ suất lợi nhuận bình quân 13.4% năm trong 20 năm.
  • Nhà đầu tư thuê bằng cách liên hệ contact@phantichdautu.com
  • Lưu ý: vì dữ liệu tính toán từ báo cáo tài chính nên nhà đầu tư chỉ nên kiểm tra một lần cho một cổ phiếu trong một quý.
Danh mục: Từ khóa: ,