Kiểm tra doanh nghiệp ngụy tạo tài chính

  • Mô hình kiểm tra liệu công ty có ngụy tạo tài chính hay không.
  • Được sử dụng cho các doanh nghiệp không phải ngân hàng.
  • Dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính của hai năm gần nhất cho mỗi công ty.
  • Tính toán ra giá trị M-Score cho 8 biến và 5 biến và cho kết quả liệu công ty có làm giả báo cáo tài chính hay không.
  • Giúp nhà đầu tư tránh những doanh nghiệp ngụy tạo tài chính.
  • Nhà đầu tư thuê bằng cách liên hệ contact@phantichdautu.com
  • Lưu ý 1: vì dữ liệu tính toán từ báo cáo tài chính nên nhà đầu tư chỉ nên kiểm tra một lần cho một cổ phiếu trong một quý.
  • Lưu ý 2: vì nhiều doanh nghiệp hiện tại trên 3 sàn công bố báo cáo tài chính không đầy đủ nên có khả năng là nhà đầu tư sẽ gặp nhiều doanh nghiệp thiếu dữ liệu khi chạy mô hình này. Nếu một doanh nghiệp đã cố ý công bố báo cáo tài chính không đầy đủ thì liệu họ có đủ hấp dẫn để thuyết phục nhà đầu tư rằng: cần phải kiểm tra xem họ có ngụy tạo tài chính!
Danh mục: Từ khóa: ,