Dự báo khả năng phá sản của doanh nghiệp

  • Công cụ mà tất cả các ngân hàng đều sử dụng.
  • Các tổ chức tài chính sử dụng để ra quyết định đầu tư.
  • Mô hình dự báo phá sản của doanh nghiệp.
  • Tính Altman z-score đưa ra dự báo sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.
  • Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp không phải ngân hàng.
  • Giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro bằng cách tránh doanh nghiệp có khả năng phá sản.
  • Nhà đầu tư thuê bằng cách liên hệ contact@phantichdautu.com
  • Lưu ý: vì dữ liệu tính toán từ báo cáo tài chính nên nhà đầu tư chỉ nên kiểm tra dự báo một lần cho một cổ phiếu trong một quý.
Danh mục: Từ khóa: ,