Mô hình định giá chứng khoán này là sự kết hợp của phương pháp giá trị, phương pháp tăng trưởng và thống kê thực nghiệm nhiều năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nhập mã cổ phiếu để định giá: